Асуулт Хариулт

Ертөнцийн Эзэн тийм чухал юм уу?
    Би Ертөнцийн Эзэнийг хүлээн авалгүй татгалзвал яах вэ?
    Гай зовлон байгаа нь Ертөнцийн Эзэн хайхардаггүйн шинж биш гэж үү?
    Яагаад аз жаргалтай байхын тулд Ертөнцийн Эзэн надад хэрэгтэй гэж?
    Бид санамсаргүйгээр бий болсон уу?

Ертөнцийн Эзэн гэж хэн бэ?
    Ертөнцийн Эзэний нэрийг барьж хийсэн хөнөөлт явдлуудыг юу гэх вэ?
    Ариун Сүнс гэж хэн бэ?
    “Гурвал”-ыг тайлбарлаж өгөхгүй юу?
    Аль Бурханыг дуудах нь тийм чухал гэж үү?
    Өөрөөс нь татгалзах хүнийг Ертөнцийн Эзэн яагаад бүтээсэн юм бэ?
    Яагаад Ертөнцийн Эзэн өвчнийг зөвшөөрдөг юм бэ?

Есүсийн тухай асуултууд
    Есүс үнэхээр амьдарч байсан гэдгийг бид яаж мэдэх вэ?
    Есүс Ертөнцийн Эзэн үү?
    Есүс цорын ганц зам уу?
    Есүст "итгэх" гэдэг нь ямар утгатай вэ?
    Есүс бидэнд юуг санал болгодог вэ?

Библийн тухай асуултууд
    Библи Ертөнцийн Эзэний амьсгалснаар бичигдсэн гэдэг нь ямар утгатай юм бэ?

Бусад шашнууд?
    Хэрэв хүмүүс "худал" бурханыг хүндлэн биширвэл Ертөнцийн Эзэн уучлах уу?
    Католик ба Христ итгэлийн хооронд ялгаа бий юу?

Мөнхийн улс/тамын тухай?
    Мөнхийн улс үнэхээр байдаг уу?
    Ертөнцийн Эзэн хүмүүсийг хайрладаг юм бол тэднийг там уруу илгээж чадна гэж үү?
    Дэлхийн төгсгөлд юу болох вэ?
    "Сайн хүмүүс" ч бас тамд хаягдах уу?

Шинжлэх ухаан, ер бусын гайхамшгууд, Библи дээрх зүйлс
    Орчин үеийн шинжлэх ухаан Библийг үгүйсгэдэггүй гэж үү?
    Библи дээрх ер бусын гайхамшгууд үнэхээр болсон гэж үү?
    Яагаад Ертөнцийн Эзэн ер бусын зүйл хийж өөрийгөө баталдаггүй юм бэ?
    Адам Ева хоёр үнэхээр байсан юм уу?
    Хойд насны талаар Библид юу гэсэн байдаг вэ?

Секс ба үерхэл
    Та сексийн хэм хэмжээгээ хэрхэн тогтоодог вэ?
    Гэрлэлтийн өмнөх бэлгийн харилцаа буруу юу? Уйтгартай байх юм биш үү?


Яаж Бурхантэй харилцаагаа эхлүүлэх вэ?