Бодит туршлага

Өөрчлөгдсөн Амьдралын Эх сурвалж
Та ямар хүн болохыг хүснэ, яаж тийм нэгэн болох вэ?

Жинхэнэ Амьдрал
Амьдралд чиглэл, хүсэл зориг ба зорилгоо олох.

Одоо
Та энэ амьдралаасаа илүү ихийг хүсч байна уу?

Миний амьдралын зорилго юу вэ?
Та өөрийнхөө амьдарч буй гол шалтгаанаа олж мэдвэл амьдрал илүү утга учиртай.

Ертөнцийн Эзэн бидний залбиралд хариулдаг уу?
Залбиралд хариулахын тулд Ертөнцийн Эзэнд юу шаардлагатай вэ?

Ертөнцийн Эзэний Үгийг бие даан унших
Иоханы Сайн Мэдээ нь Ертөнцийн Эзэн бидэнтэй харилцаатай байж хамт байх хүсэлтэйг харуулдаг.

Таны Ертөнцийн Эзэнтэй төсөөтөй байдлууд
Бид Ертөнцийн Эзэнтэй ямар хамаатай вэ?

Хэт их ачаалал ба Хичээлийн хуваарь
Цаг тулсан ачаалалтай үед стрессийг үр ашигтай зохицуулах нь

Станфордын Их Сургуульд намайг өөрчилсөн хамгийн том уриалга
Хүний төрөлхтөний мөс чанарыг нарийвчлан шалгахын ач тус.

Гайхалтай харилцаа
Энэ нөхөрлөл таны урмыг хугалахгүй.

Порнографаас салсан нь
Порнографд донтох талаар нэгэн оюутан ярьж байна

Есүс: Дорой хүмүүсийн өмөг түшиг
Принстоны Их Сургуулийн нэгэн оюутан хичээлийн стрессийг зохицуулах талаар ярьж байна.

Шүхрээ эвхээд
Агаарын шумбалт ба шүхрийн спорт -- хэцүү бэрхийг туулах нь илүү сэтгэл догдлом.


Яаж Бурхантэй харилцаагаа эхлүүлэх вэ?