Оршин буй нь

Ертөнцийн Эзэн Байдаг уу?
Ертөнцийн Эзэн байдаг болохыг нотлох 6 илэрхий шалтгаан.

(1) Ертөнц оргүй хоосон байсан гэж үү?
(2) Ямар нэг зүйл
(3) Хэн
Бүх юмс оргүй хоосноос бий болсон байх боломжтой уу?

Та Ертөнцийн Эзэний оршин байгааг баталж чадах уу?
Бурхангүй үзэлтнүүд болон философчид яагаад энэ асуултыг асуух дуртай байдаг вэ?

Ертөнцийн Эзэн бодитой юу?
Ертөнцийн Эзэн бодитой болохыг баталдаг хэдэн нотолгоо.

Яагаад Библийн Бурханыг сонгоно гэж?
Бид бүгдээрээ хэнийг эсвэл юуг хүндлэн бишрэхээ сонгодог.

Тийм эсвэл Үгүй
Ертөнцийн Эзэний бидэнд олгодог гайхалтай эрх чөлөө.

Ертөнцийн Эзэн хэн бэ?
Ертөнцийн Эзэн яг ямар вэ? Товчхон дүрслэл...

Ертөнцийн Эзэн хаана байна?
Яагаад Ертөнцийн Эзэн огт харагддаггүй нуугдмал байдаг юм бэ?

Шавар ваар
Орчлон ертөнц бол санамсаргүй тохиолдол юм гэж тайлбарлах нь яагаад өрөөсгөл гэж?...

Рашморе уулын туршилт
Ухамсарт загварыг шалгах энгийн туршилт...

Амьдрал хаанаас эхтэй вэ?
ДНХ нь хэрхэн утга бүхий мэдээг дамжуулдаг вэ...


Яаж Бурхантэй харилцаагаа эхлүүлэх вэ?