Амьдрал ба Бурханы талаарх асуултын хариултууд
Амьдрал ба Бурханы талаарх асуултын хариултууд

Иохан


12 Тэгээд Дээгүүр Өнгөрөх баяраас зургаан өдрийн өмнө Есүс Бетанд иржээ. Тэнд Есүсийн үхлээс амилуулсан Лазар байлаа. 2 Тэд тэнд Есүст зоог бэлдэж, Марта үйлчилж байв. Харин Есүстэй хамт тухлан сууж байсан хүмүүсийн нэг нь Лазар байв. 3 Тэгтэл Мариа маш үнэтэй цэвэр нардын нэг литра үнэрт тос аваад, Есүсийн хөлийг тослож, үсээрээ хөлийг нь арчив. Гэр нь тосны анхилам үнэрээр дүүрлээ. 4 Харин Есүсийн шавь нарын нэг буюуТүүнийг барьж өгөхийг бодож байсан Искариотын Иудас
5 Яагаад энэ тосыг гурван зуун денараар зарж, ядууст өгсөнгүй вэ? гэв. 6 Тэрээр ядуусын талаар санаа тавьсандаа бус, харин хулгайч байсан болохоор тэгж хэлжээ. Тэр мөнгөний хүүдийг барьж, дотор нь хийснийг нь авчихдаг байжээ. 7 Тэгтэл Есүс
— Түүнийг орхи. Миний оршуулгын өдөрт зориулж Мариа үүнийг хадгалаг.
8 Учир нь та нар үргэлж ядуустай цуг байна. Харин та нар Надтай үргэлж цуг байхгүй гэж айлдав.

9 Үй олон иудейчүүд Есүсийг тэнд байгааг мэдээд зөвхөн Есүсийн төлөө биш, харин Түүний үхлээс амилуулсан Лазарыг бас үзэхээр иржээ. 10 Харин ахлах тахилч нар мөн Лазарыг алахаар зөвлөлдөв. 11 Учир нь Лазараас болж иудейчүүдээс олон хүн явж, Есүст итгэж байлаа.

12 Маргааш нь баярт ирсэн үй олон хүн Есүсийг Иерусалим уруу ирж явааг сонсоод, 13 далдуу модны мөчрийг барьж, Түүнийг угтахаар гарч,
— Хосанна! Эзэний нэрээр Ирэгч, Израилийн Хаан ерөөлтэй еэ! гэж хашхиралдаж байлаа.
14 Есүс залуу илжиг олж унасан байв. Энэ нь 15 «Сионы охин оо, бүү ай! Харагтун, Хаан чинь илжигний дудран унаад ирж байна» гэж бичигдсэнчлэн болов. 16 Шавь нар нь эдгээр зүйлсийг анхандаа ойлгоогүй ажээ. Харин Есүсийг алдарших үед эдгээр нь Түүний тухай бичсэн байсныг, мөн хүмүүс Түүнд эдгээрийг үйлдсэн гэдгийг нь санажээ. 17 Есүс Лазарыг булшнаас дуудаж, үхэгсдээс амилуулахад нь Түүнтэй хамт байсан олон түмэн Есүсийг гэрчилж байлаа. 18 Тиймээс олон түмэн Есүсийн эдгээр тэмдгийг үйлдсэнийг сонссон тул Түүнийг угтав. 19 Тэгтэл фарисайчууд өөр хоорондоо
— Хараач, та нарын үйлс ямар ч ашиг алга. Харцгаа, Түүний араас бүгд дагалаа гэцгээв.

20 Баяраар Бурханд мөргөхөөр ирсэн хүмүүсийн дунд хэдэн Грек хүн байлаа. 21 Тэд Галилын Бетсайдын Филип уруу очиж, түүнээс
— Эзэнтэн, бид Есүсийг хармаар байна гэж гуйсанд
22 Филип явж Андрейд хэлэв. Андрей, Филип нар явж Есүст дуулгав. 23 Есүс тэдэнд
— Хүний Хүүгийн алдарших цаг нь ирлээ.
24 Үнэнээр, үнэнээр Би та нарт хэлье. Хэрэв улаан буудайн үр газар унаад үхэхгүй бол тэр ганцаараа үлдэнэ. Харин хэрвээ тэр үхвэл олон үр бий болгоно. 25 Өөрийн амийг хайрлагч хүн түүнийгээ алдана. Энэ ертөнцөд өөрийн амийг үзэн яддаг хүн түүнийгээ мөнх аминд хүртэл хамгаалах болно. 26 Хэрэв Надад үйлчлэх хүн байвал, Намайг дага. Хаана Би байна, тэнд бас Миний зарц байх болно. Хэрэв хүн Надад үйлчилбэл, тэр хүнийг Эцэг минь хүндэлнэ.

27 Одоо сэтгэл минь шаналж байна. Би юу гэж хэлэх юм бэ? "Аав аа, энэ цагаас Намайг авраач" гэх үү? Гэвч Би энэ зорилгын төлөө энэ цагт л ирсэн. 28 Аав аа, нэрээ алдаршуулаач гэв. Тэгтэл тэнгэрээс
— Би нэрээ алдаршуулсан. Дахин алдаршуулна гэсэн дуу гарлаа.
29 Тэнд зогсож байсан хүмүүс үүнийг сонсоод
— Тэнгэр дуутарлаа гэхэд зарим нь
— Тэнгэр элч Түүнтэй ярилаа гэцгээв.
30 Есүс
— Энэ дуу Миний төлөө биш, харин та нарын төлөө гарсан.
31 Одоо энэ ертөнц шүүтдэх гэж байна. Одоо энэ ертөнцийн захирагч зайлуулагдах болно. 32 Хэрэв Би газраас өргөгдвөл, бүх хүнийг Өөртөө татна хэмээн айлдлаа. 33 Тэр Өөрөө ямар үхлээр үхэхээ онцолж үүнийг хэлжээ. 34 Хурсан олон Түүнд
— Христ мөнхөд байна гэж бид хуулиас сонссон атал Та "Хүний Хүү өргөгдөх ёстой" гэж яаж ярьж чадна вэ? Энэ Хүний Хүү нь хэн бэ? гэв.
35 Есүс тэдэнд
— Хоромхон хутацаанд гэрэл нь та нарын дунд байна. Та нарыг харанхуй нөмрөн авахгүйн тулд гэрэлтэй байх зуураа явагтун. Харанхуйд явагч хүн хаашаа яваагаа мэдэхгүй.
36 Гэрэлтэй байх зуураа та нар гэрэлд итгэгтүн. Тэгвэл та нар гэрлийн хөвгүүд болно гэлээ.

Есүс ийн айлдсаны дараа тэднээс салан явж нуугдав.
37 Хэдийгээр Есүс тэдний өмнө өдий олон тэмдгийг үйлдсэн боловч тэд Түүнд итгэхгүй байлаа. 38 Энэ нь эш үзүүлэгч Исаиагийн «Эзэн, бидний мэдээнд хэн итгэсэн бэ?

Эзэний мутар хэнд илчлэгдсэн бэ?» гэж хэлсэн үг биелэгдэхийн тулд ажээ.
39 Тиймээс ч тэд итгэж чадаагүй юм. Учир нь Исаиа бас 40 «Тэр тэдний нүдийг сохолж, зүрхийг нь хатуу болгосон. Ингэснээр тэд нүдээрээ харж, зүрхээрээ ухаарч, эргэж буцахгүй бөгөөд Би тэднийг эдгээхгүй юм» гэсэн. 41 Исаиа Түүний цог жавхланг харж, Түүний тухай ярьсан учраас эдгээрийг хэлсэн ажээ. 42 Хэдий тийм боловч захирагчдаас олон хүн Есүст итгэсэн билээ. Гэвч тэд фарисайчуудаас болж Түүнийг илээр хүлээн зөвшөөрсөнгүй. Тэд синагогаас хөөгдөх вий гэсэндээ тэгжээ. 43 Учир нь тэд хүний аддрыг Бурханы алдраас илүү таалсан юм.

44 Есүс хашхиран
— Надад итгэгч хүн Надад итгэж байгаа биш, харин Намайг Илгээгчид итгэж байгаа юм.
45 Намайг харагч хүн Намайг илгээсэн Нэгэнийг харж байна. 46 Надад итгэдэг хүн бүрийг харанхуйд байлгахгүйн тулд Би ертөнцөд гэрэл болон ирсэн. 47 Хэрэв Миний үгийг сонсоод үл сахьдаг хүн байвал, Би түүнийг шүүхгүй. Учир нь Би ертөнцийг шүүхийн тулд бус, харин ертөнцийг аврахын тулд ирсэн юм. 48 Намайг голж, Миний үгийг хүлээж авдаггүй хүнийг шүүх шүүгч бий. Миний хэлсэн үг эцсийн өдөрт түүнийг шүүнэ. 49 Яагаад гэвэл Би Өөрийн санаагаар яриагүй, харин юу хэлж, юу ярих тушаалыг Намайг илгээсэн Эцэг Өөрөө Надад өгсөн юм. 50 Түүний тушаал бол мөнх амьмөн гэдгийг Би мэднэ. Тиймээс Миний хэлж байгаа зүйлс нь Эцэгийн Надад хэлж байгааг Би хэлж байгаа юм гэж айлдлаа.

13-р бүлэг

 Яаж Бурхантай харилцаагаа эхлүүлэх вэ?
 Надад асуулт байна…
ХУВААЛЦАХ:  

TOP