Харин Есүс?

Энэ үнэн үү?
Есүсийг үнэхээр онцгой байлгадаг зүйл нь юу вэ? Есүсийн амьдралын түүхээс...

Есүс Өөрийгөө Ертөнцийн Эзэн гэж хэлсэн үү?
Есүс өөрийнхөө талаар хүмүүст юу гэж хэлсэн бэ?

Есүсийн дагалдагчид яагаад чимээгүй байхаас татгалзсан бэ?
Чухам юу Есүсийн дагалдагч нарыг эрүү шүүлт, тэр ч байтугай үхлийг хүртэл тэсвэрлэхэд хүргэдэг вэ?

Хэн 2
Есүсийн талаарх философийн үзэл - Үхэшгүй мөнх Хэн нэгэн

Есүс дэлхийн шашнуудаас юугаараа ялагаатай вэ?
Зөвхөн Есүсээс олдох, өөр хаанаас ч та олохгүй зүйл...

Ертөнцийн Эзэн лалын шашинтныг ч хайрладаг
Туйлын үнэнч Ислам шашинтны (Мусалман) хувийн амьдралын түүхээс...

Оюун санааны Хачирхалтай бас Үнэн аялал
Зурхайчдын зөвлөлийн тэргүүн өөрийн түүхээс хуваалцаж байна.

Үзмэрчид ба Тэдний хөзрийн үнэгүй мэргүүд
Тэд үнэндээ хэр зэрэг чадвартай юм бэ?

Ертөнцийн Эзэн "Заан" юм уу?
Өргөн тархсан энэ нийтлэг байдал нь хаанаас урган гардаг вэ?

Хоёр янзын Үнэн
Есүс "таны хувьд үнэн, харин миний хувьд үнэн биш" байж болох уу?

Аль Есүс нь Жинхэнэ юм бэ?
Мэдээллийн хэрэгслүүд, жүжигчид, эрдэмтэд бүгд Есүсийн дүр төрхийг өөрсдийнхөөрөө “тайлбарладаг”. Бид хэрхэн үнэн Есүсийг таньж авах вэ?


Яаж Бурхантэй харилцаагаа эхлүүлэх вэ?